Spoed – Tandartsen Weeshuis – Nijmegen

Spoed

Spoed

Bij spoedeisende klachten belt u tijdens openingstijden naar de eigen praktijk: 024-322 34 77.
Neemt u bij voorkeur ’s ochtends vóór 10.00 uur telefonisch contact met ons op. U kunt dan meestal op dezelfde dag nog terecht voor een afspraak.

Buiten openingstijden belt u met de Tandarts spoed praktijk Nijmegen: 0900-8602
Houdt u pen en papier bij de hand voor het noteren van gegevens. Het adres is:

Tandarts spoed praktijk Nijmegen
Spoedplein Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 106
6532 SZ  Nijmegen.

Voor de site van de Tandarts spoed praktijk Nijmegen klik hier

Wanneer gaat het om een spoedgeval?

Als u last heeft van onhoudbare kiespijn, een uitgevallen of afgebroken tand of een nabloeding, kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst. Bij een uitgevallen tand is het van belang dat u zo spoedig mogelijk, maar het liefst binnen 60 minuten, geholpen wordt. De tandarts bepaalt of het een spoedgeval betreft.