Jeanne Baggen – Tandartsen Weeshuis – Nijmegen

Jeanne Baggen

Jeanne Baggen

tandarts praktijkhouder
Beschikbare dagen:
  • Dinsdag
  • Woensdag

Jeanne Baggen is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Sinds januari 2020 is Jeanne Baggen samen met Liza van de Rijt praktijkhouder van Tandartsen Weeshuis.

Haar werk als algemeen tandarts combineerde zij met de beroepsdifferentiatie tot tandarts-gnatholoog. In juni 2011 is zij als tandarts-gnatholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd. Inmiddels is zij op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam begonnen met een promotieonderzoek in dit vakgebied. Zij is tot december 2011 werkzaam geweest bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Nijmegen en tot juni 2018 bij de stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) Amsterdam. Zij is als tandarts-gnatholoog erkend door de NVGPT.

In april 2011 heeft zij met succes het examen van de Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde en de accreditatie als Tandarts-slaapgeneeskundige NVTS behaald. Zij is docent bij het Post Academisch Onderwijs op de UMC Radboud over snurken/slaapapneu en de tandheelkundige therapie. Zij zit in een samenwerkingsverband van het slaapcentrum Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

In de periode 2007-2013 is zij medeoprichter en voorzitter van de Tandartsen spoedpost (TAP) Nijmegen op het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis geweest.

Met ingang van september 2013 is zij gestart met de Praktijk voor Gnathologie, binnen het expertise centrum Parodontologie, Implantologie, Maxillo Faciale Prothetiek en Endodontologie Nijmegen, voor consult en behandeling van de doorverwezen patiënten voor gnathologie.

Jeanne Baggen is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging waar de meeste tandartsen bij zijn aangesloten.

Big-nummer: 69019762302

Registratieperiode 1-7-2019 tot en met 30-6-2026

Terug naar overzicht